marcin(a)studio4plus.com

eduOptim wer. 0.9

eduOptim w akcji

Program obrazuje funkcjonowanie kilku numerycznych metod optymalizacji. Przedstawiane są (na wykresie oraz w formie tekstowej) poszczególne kroki szukania minimum podanej funkcji za pomocą wybranego algorytmu.

Minimalizowane funkcje mogą zawierać teoretycznie dowolną liczbę zmiennych i mogą korzstać z większości funkcji matematycznych standardowej biblioteki C.

Zaimplementowane metody optymalizacji:

Metody gradientowe (pierwsze trzy) wykorzystują jeden z dwóch algorytmów optymalizacji w kierunku:

Dodanie nowych metod nie powinno przedstawiać problemów (za wyjątkiem takich, jak simplex, które wymagałyby przebudowy modułów odpowiedzialnych za prezentację wyników).

Interfejs wyłącznie w języku polskim.


1 te metody oraz parę dodatkowych funkcji programu zostały napisane przez Karola Matuszkiewicza i Mateusza Muchę. Więcej informacji w pliku README.

2006