marcin(a)studio4plus.com

eduOptim - zrzuty ekranu

praca z programem optymalizacja funkcji trzech zmiennych, wyniki
optymalizacja funkcji trzech zmiennych, wykres ta sama funkcja trzech zmiennych, inne osie
2005