marcin(a)studio4plus.com

Wykresy PTScore - dokumentacja

Dane:

Dane do wykreślenia pobierane są z pliku tekstowego zawierającego tabelę. Każdy wiersz tabeli zawiera punkty poszczególnych graczy w konkretnej turze oraz nr tury, np:

1 24953 9315  23528 8257  24624 8918  23828 8465  23828 8465
2 27181 11476 25021 11730 26422 15167 25325 13320 25531 11555
4 34378 15458 27680 19240 30895 19598 30891 15982 30186 14479
5 37975 16026 29323 21450 33315 21875 35002 17113 33194 15888
6 41836 17076 31925 21450 36743 23376 38472 17779 36274 17016
7 45765 19103 34322 23114 40532 26683 41980 19033 39453 18648
8 49946 19238 37241 24170 44463 28964 44676 20255 42361 19685
9 54141 20128 39871 24161 47989 29627 47615 21429 49889 28552
10 62432 29356 42469 26133 50697 30251 51427 23816 52946 29952

Kolejność kolumn nie ma znaczenia. W tym przypadku są to: nr tury, punktacja total oraz used kolejno dla ras: 1, 3, 4, 10 i 11.

Załączony jest prosty skrypt w perlu uruchamiający ptscore, odczytujący punktację i wypisujący na wyjściu wiersz z punktacją w bieżącej turze.

Jednym słowem:

ptscore.pl <katalog_rozgrywki> >> ptscore.hist

po każdym uruchomieniu hosta i gotowe.

Przykładowe wywołanie:

Zakładając, że powyższe dane znajdują się w pliku ptscore.hist, następująca komenda spowoduje wygenerowanie wykresu w formacie PNG:

pl ptscore.plo data=ptscore.hist turn=1 total1=2 used1=3 total3=4 used3=5 total4=6 used4=7 total10=8 used10=9 total11=10 used11=11 -png

Wyróżnione parametry są zdefiniowane przez skrypt ploticus.plo i zostaną opisane poniżej. Pozostałe opcje są opcjami ploticusa i opisane w jego dokumentacji.

Parametry:

Wszystkie parametry mają oczywiście postać:

parametr=wartość

Poniższa grupa parametrów określa w których kolumnach tabel znajdują się poszczególne dane. Muszą być określone kolumny zawierające nr tury oraz punkty przynajmniej jednej rasy.

turn
numer tury
used1 - used11
punkty used rasy o danym numerze
total1 - total11
punkty total rasy o danym numerze

Następujące parametry pozwalają zmienić kolory wykresu, nazwy ras itd. Konkretne wartości (np. styl linii wykresu) są opisane w dokumentacji ploticusa.

usedstyle i totalstyle
styl linii dla punktów used oraz total
domyślnie 0 (ciągła) i 3 (przerywana)
usedwidth i totalwidth
grubości linii wykresów poszczególnych typów punktów
domyślnie 0.5
linewidth
grubość linii wykresu (usedwidth i totalwidth w jednym)
domyślnie 0.5
color1 - color11
kolor wykresu dla rasy o danym numerze
racename1 - racename11
nazwa danej rasy pojawiająca się na legendzie

Jeszcze jeden przykład: na wykresie przedstawiona zostanie punktacja ras 3 i 10, w kolorach odp. czerwonym i niebieskim grubszą linią a nazwa Birdmenów zostanie zmieniona na "The Romulans":

pl ptscore.plo data=ptscore.hist turn=1 total3=4 used3=5 total10=8 used10=8 linewidth=1 racename3="The Romulans" color3=red color10=blue -png
2005