marcin(a)studio4plus.com

Wykresy PTScore

Przykładowy wykres

Skrypt programu ploticus generujący wykresy przebiegu punktacji PTScore w rozgrywce VGA Planets.

Większość parametrów (grubość linii wykresu, kolory, nazwy ras) mogą zostać podane jako parametry z wiersza poleceń. Możliwe jest więc np. umieszczenie w legendzie nazw ras pobranych z pliku racename.nm.

Dane dla skryptu powinny być zapisane w pliku tekstowym zawierającym w każdym wierszu dane z jednej tury1, dlatego w pakiecie znajduje się przykładowy program w Perlu odczytujący dane PTScore i dopisujący je do pliku z punktacją. Konkretne szczegóły zawiera dokumentacja.


1 ploticus umożliwia wczytywanie danych praktycznie z dowolnego źródła, zmodyfikowanie skryptu aby pobierał dane np. z bazy SQL nie powinno sprawić problemów.

2005