marcin(a)studio4plus.com

libsexpr - przykład użycia

Dla przejrzystości pominięto sprawdzanie błędów.

#include <stdio.h>

#include "sexpr.h"

main ()
{
    char *tekst;
    int i;
    eTree_t *wyrazenie;
    eVariables_t zmienne;
    eValue_t wartosc;

    /* tu wczytujemy tekst wyrażenia do "tekst" */
    tekst = "x^2 + y^2";

    zmienne = eInitVar();   /* tworzymy pustą listę zmiennych */
    wyrazenie = eParse(&zmienne,
            tekst,
            NULL, /* związane z obsługą błędów... */
            NULL, /* ...pomijamy w tym przykładzie */
            1);  /* czy dodać nowe zmienne? tak */

    for(i = 0; i < eGetNumVars(zmienne); i++) {
        printf("Podaj wartość zmiennej %s: ", eGetVarName(zmienne, i));
        scanf("%lf", eGetVarPtr(zmienne, i));
    }

    /* obliczamy wartość */
    printf("Wartość wyrażenia: %f\n", eEval(&zmienne, wyrazenie));

    /* czyścimy po sobie */
    eTreeDestroy(wyrazenie);
    eDestroyVar(zmienne);

    return 0;
};
2005