marcin(a)studio4plus.com

libsexpr wer. 1.0c

Prosty parser funkcji matematycznych wielu zmiennych. Pozwala łatwo dodać do własnego programu możliwość wprowadzania wyrażeń typu: x2 + 3y - exp(x + y) a następnie obliczania ich dla różnych wartości zmiennych.

Wyrażenia zapamiętywane są w postaci drzewa, co pozwala na obliczanie ich wartości we w miarę rozsądnym czasie. Niestety nie jest przeprowadzane wstępne obliczanie stałych części wyrażenia.

Zmienne przechowywane są w wektorze, mogą więc być przekazywane bezpośrednio do funkcji operujących na macierzach i wektorach (np. BLAS poziom 1 i 2).

Biblioteka nie jest przeznaczona do użytku w zbyt poważnych zastosowaniach. Jej zaletami są niewielki rozmiar, dość prosty interface i łatwość dodawania nowych funkcji. Sprawdziła się w programie eduOptim.

2005